Érdekes eredményt hozott az Allianz felmérése, amely szerint a férfiak több bevétellel, több megtakarítással rendelkeznek, mint a nők, ráadásul magabiztosabbnak is tartják magukat a pénzügyekben. Az eredmények szerint minden második magyar tudatosnak tartja magát ezen a téren, ennek ellenére az összkép nem túl jó: a magyarok mintegy 80 százaléka ugyanannyi vagy kevesebb pénzből él, mint az elmúlt 2-3 évben, és csak 16 százalékuk tudta növelni a pénzügyi tartalékait. Ami még lesújtóbb: közel 18 százalék az elmúlt évek nehézségei miatt felélte megtakarításait, több mint 15 százaléknak pedig nem volt, és most sincs vésztartaléka.

Az Allianz Hungária áprilisi pénzügyi tudatosságot és megtakarítási szokásokat vizsgáló nem reprezentatív felmérése szerint a válaszadók 77,4 százaléka ugyanannyi vagy kevesebb bevételből gazdálkodik, mint az elmúlt 2-3 évben, miközben az infláció hatására az életünk lényegesen drágább lett, hiszen márciusban a fogyasztói árak átlagosan 25,2 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit a KSH adatai szerint.

A kitöltők ötödének (22,6%) viszont ezen időszakban nőtt a bevétele, jellemző, hogy közel kétszer annyi férfi vallott jövedelem-növekedésről, mint nő. Az árak emelkedése miatt azonban ez nem feltétlenül jelent pluszban elkölthető pénzt számukra, vagyis a nominális jövedelemnövekedés a magas inflációs környezet miatt nem feltétlenül jelenik meg a reálbérek emelkedésében.

Felélték a tartalékot, vagy nem is volt
„A felmérés eredményeiből azt látjuk, hogy a gazdaságpolitikai kihívások, például a Covid-19, a háború vagy az infláció hatással voltak a megtakarításainkra és befektetésinkre. A megkérdezettek 17,9 százaléka vallott úgy, hogy a mindennapi megélhetés miatt felélte korábbi megtakarításait, 15,4 százaléknak pedig korábban sem volt és most sincs megtakarítása, ami a 43-58 évesekre jellemző a leginkább. Csupán 15,8 százalék azok aránya, akik növelni tudták a pénzügyi tartalékaikat, és 5,4 százalék, akik a hosszú távú, nyugdíjcélú megtakarításaikat is. A nemeket tekintve kirívó, hogy a férfiak a nőkhöz képest közel háromszoros arányban tudták növelni a tartalékaikat, miközben kétszer annyi nő élte fel a megtakarításait, mint férfi” – mondta Bencsik Tamás, az Allianz Hungária Zrt. Személybiztosítások Igazgatóságának vezetője.

Az adatokból ugyanis kiderül: míg a férfiak körében a tartalékaikat növelni tudók aránya 24,4 százalék volt, addig csak 9,4 százaléknyi volt a nők körében ez a szerencsésebb halmaz. Vagyis az elmúlt évek turbulenciái közepette csaknem minden negyedik férfi, és csak kevesebb mint minden tizedik nő tudta növelni a megtakarításait. A meglévő megtakarítások felélésében is a nők voltak a rosszabb helyzetben. A nők több mint ötöde, 22,6 százaléka volt kénytelen a korábbi tartalékaira támaszkodni, míg a férfiak körében ez az arány csak 11,7 százalék.

Úgy érezzük, értünk hozzá
A kitöltők közel fele, 49,1 százaléka pénzügyileg tudatosnak tartja magát, de beszédes, hogy az összes válaszadónak csak 19 százaléka állítja ezt teljes meggyőződéssel. Ennek kapcsán szintén érdekes a nemi megoszlás, a férfiak ugyanis magabiztosabban vallják magukat teljes mértékben tudatosnak, mint a nők – előbbiek körében 24,2, utóbbiak esetében csak 15,1 százalék vallott úgy, hogy jól eligazodik a pénzügyekben és átgondolt döntéseket tud hozni. Csupán 11,5 százalék azok aránya, akik inkább nem, vagy egyáltalán nem tartják magukat tudatosnak ilyen téren.

Biztató ugyanakkor, hogy a válaszadók háromnegyede (77,1%) alaposan utánanéz és összeveti a megtakarítási, illetve befektetési lehetőségeket, biztosítási típusokat mielőtt leköti valamibe a pénzét, illetve biztosítást köt. Közülük 29,7 százalék pedig személyre szabott pénzügyi tanácsot is kér szakembertől, ami a generációk tekintetében a 18-26 évesekre a legjellemzőbb (53,3%), nemek szerint pedig inkább a férfiakra. Ám mintegy minden ötödik megkérdezett egyáltalán nem néz utána az ilyen típusú opcióknak, 4,3 százalék pedig nem is tudja, hol keresse az ezekkel kapcsolatos információkat. Erre vonatkozóan a nők aránya mindkét esetben magasabb, mint a férfiaké. Ezenkívül a válaszadók több mint fele, 52,7 százaléka havonta átnézi a pénzügyi számláit, befektetéseit, biztosításait, minden hatodik válaszadó, (16,5 százalék) azonban csak ritkán vagy soha nem követi nyomon ezeket.

A megkérdezettek körében a legismertebb öngondoskodási konstrukciók között a biztosítások és a nyugdíjmegtakarítások vezetnek. A válaszadók az életbiztosítást 71,3, a balesetbiztosítást 59,9, az önálló nyugdíjmegtakarítási formákat 59,5, az egészségbiztosítást pedig 56,3 százalékban említették az ismert módozatok között. A havi fix banki megtakarítást 49,1, az ingatlanbefektetést 47,7 százalék ismeri. Ezt követik a befektetési alapok (44,8%), az otthon tartott készpénz (36,2%), a kriptovaluták (22,6%), illetve az egyéb, értékálló vagy idővel értéknövelő tárgyak, így például az ékszerek, műkincsek, nemesfémek, 22,2 százalékos aránnyal.
(Forrás: penzcentrum.hu)